GEO-PROFESSIONAL Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Paweł Brzozowski

profesjonalizm i precyzja

O NAS

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą świadczącą usługi geodezyjno - kartograficzne od 2007 r. z siedzibą w Tczewie. Wykonujemy zlecenia głównie na terenie województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

Posiadamy wymagane uprawnienia geodezyjne. Dysponujemy zapleczem technicznym i ekonomicznym umożliwiającym wykonywanie zadań geodezyjnych zarówno dla dużych podmiotów, jak i dla indywidualnych Zleceniodawców.

Jesteśmy prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem, stale pozyskujemy nowe zlecenia, korzystamy z dotacji Unii Europejskiej na inwestycje w firmie oraz staramy się uważnie śledzić wszelkie nowości w branży, dzięki czemu możemy na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku i naszych Klientów.

Nasz zespół

Naszym atutem jest zespół doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych współpracowników, dzięki którym zadania są wykonywane rzetelnie i terminowo, w oparciu o najwyższe standardy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dla robót geodezyjno – kartograficznych.

Nastawiamy się na długofalową współpracę, dlatego nasz Klient może liczyć na fachowe doradztwo oraz kompetentną obsługę zarówno przed, w trakcie, jak i po realizacji inwestycji.

Główne obszary naszej działalności

  • Mapy do celów projektowych
  • Wytyczenia obiektów budowlanych
  • Pomiary powykonawcze
  • Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
  • Pomiary pionowości i liniowości konstrukcji
  • Pomiary i obliczenia mas ziemnych
  • Podziały, rozgraniczenia, wyznaczanie granic nieruchomości
  • Badanie stanu prawnego nieruchomości
  • Inne

Zrealizowane projekty UE

„Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego zespołu pomiarowego wraz z jego wyposażeniem, w tym zakup plotera, środka transportu i zestawu umożliwiającego jednoosobowe pomiary geodezyjne”
W dniu 10 listopada 2011 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego zespołu pomiarowego wraz z jego wyposażeniem, w tym zakup plotera, środka transportu i zestawu umożliwiającego jednoosobowe pomiary geodezyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Okres realizacji projektu: 01.01.2011-31.12.2011
Beneficjent projektu: GEO-PROFESSIONAL Usługi Geodezyjno Kartograficzne Paweł Brzozowski
Priorytet 1 RPO WP na lata 2007-2013 Rozwój i innowacje w MŚP
Działanie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Nr wniosku WND-RPPM.01.01.01-00-060/10

„Biznes na start”
W dniu 10 września 2007 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Biznes na start” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 07.-12.2007
W ramach projektu „Biznes na start” została zawarta również umowa o udzielenie specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego na okres od 30.05.2007 r. – 05.06.2008 r. oraz umowa podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego od 30.05.2007 r. – 29.05.2008 r.
Beneficjent projektu: GEO-PROFESSIONAL Usługi Geodezyjno Kartograficzne Paweł Brzozowski
Priorytet 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości
Nr wniosku Z/2.22/II/2.5/016/06/U/2/07

Close Menu